Power Saver, Electricity Saving Box, Energy Saver, Bill Killer – oszczędzacze prądu – cudowne urządzenie ???

Power Saver, Electricity Saving Box, Energy Saver, Bill Killer – oszczędzacze prądu
Oszczędzacze energii, a tak naprawdę domowe kompensatory mocy biernej prądu elektrycznego. Są to niewielkie kondensatory o małej pojemności (nie mają żadnej skomplikowanej budowy, ani żadnej zaawansowanej elektroniki).
Urządzenia te mają za zadanie zmniejszenie poboru prądu, czego wynikiem ma być legalne obniżenie rachunków za prąd zużyty w domach.

Sprzedawcy na pokazach jak również na ulotkach i stronach internetowych zapewniają o wysokiej skuteczności urządzeń pozwalających oszczędzić 30%, 40%, a nawet 70% energii powodując znaczące obniżenie rachunków elektrycznych dla odbiorców indywidualnych.
Wg reklamy urządzenie należy podłączyć do gniazdka w pobliżu urządzeń domowych o dużej indukcyjności (np. silniki lub świetlówki). Urządzenie ma kompensować moc biernej indukcyjności, a przez to zmniejszenie wartości prądu i mocy biernej prądu. Jednakże w mieszkaniach prywatnych pobór prądu jest mierzony dla mocy czynnej (moc czynna × czas = kWh), dlatego nie występuje obniżenie kosztów energii elektrycznej w wyniku zastosowania tych urządzeń. Dlatego urządzenia Power Saver, Electricity Saving Box, Energy Saver, Bill Killer czy inne cudowne oszczędzacze energii po prostu nie działają, a w skrajnych przypadkach nawet powodują zwiększenie rachunków, gdyż same też do działania potrzebują energii.

Kompensatory mocy biernej mają zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących olbrzymie ilości energii i rozliczających się za prąd czynny jak i bierny, z tym, że oszczędzacze energii typu Power Saver, Electricity Saving Box, Energy Saver czy Bill Killer są zdecydowanie zbyt małymi urządzeniami, aby mogły być zastosowane przemysłowo ponieważ mają niewielką pojemność zastosowanych kondensatorów.

Najlepszym dowodem na nieskuteczność tych urządzeń jest fakt, że niektóre kraje prawnie zakazały dystrybucji tych urządzeń (m.in Australia i Francja).